AKO PREBIEHA UČENIE LYŽOVANIA V BOARD ACADEMY

Cieľom tohto textu je odpovedať na otázku Ako učenie lyžovania prebieha a čo môžete očakávať na jeho konci.

V Board Academy učíme okrem detí aj dospelých, ktorí sa v mladosti na lyže nedostali a vzhľadom k prirodzeným obavám im venujeme výnimočnú pozornosť. Podobne ako u detí využívame veľmi pozvoľnú cestu, ktorá začína na úplnej rovine.

V prvej fáze učenia si vykúšame jednoduché pohyby s lyžami na rovine, kde nehrozí, že sa lyže samovoľne rozbehnú. Najprv sa naučíme zapnúť sa do viazania, čo je prvá zaujímavá a nie náročná vec, ktorá začiatočníka povzbudí.

So zapnutými lyžami skúšame na mieste, opretí o palice zdvihnúť striedavo jednu a potom druhú lyžu. Neskôr sa otáčame na mieste buď s lyžami v tvare písmena V, alebo opačného písmena V /strieška, pluh/. Cvičenia na mieste ukončíme základným lyžiarskym postojom, ktorému venujeme zvýšenú pozornosť, pretože z neho vychádzajú všetky pohyby na lyžiach.

Po zvládnutí cvičení na mieste skúšame chôdzu a kĺzavú chôdzu na rovine, kde si rýchlosť kontrolujeme mierou vlastného úsilia. Túto chôdzu neskôr nahradí kĺzanie s obomi lyžami naraz pomocou odpichu palíc. Asi najťažším cvičením je korčuľovanie na lyžiach /u detí používame hru na medveďa/.

Po týchto kĺzavých cvičeniach sa učíme použiť hrany na lyžiach napr. pri stúpaní do veľmi mierneho svahu. Začneme výstupom bokom a postupne prechádzame do stúpania s lyžami v tvare písmena V /tzv. odvrat/.

V druhej fáze sa budeme venovať už jednoduchej a pomalej jazde s využitím veľmi mierneho svahu. V tejto fáze je veľmi dôležité, aby prvý svah, na ktorý prejdeme z roviny bol skutočne veľmi mierny a končil na rovine. Tento prístup redukuje akékoľvek negatívne pocity /strach, úzkosť/ na minimum. V prvom cvičení vystúpame pár metrov hore veľmi miernym svahom a otočíme sa smerom dole pričom sa podopierame o palice. Pustíme sa smerom dole a udržiavame základný postoj. Jazdu dokončíme na rovine bez potreby brzdiť. Neskôr si nacvičíme ako dostať lyže do tvaru pizze /tzv. prívrat, alebo pluh/ a pomocou tohto postavenia lyží spomaľujeme už aktívne. Kľúčovým prínosom v tejto časti je, že si dokážeme sami kontrolovať rýchlosť zmenou nastavenia lyží /stopy/.  

V tretej fáze sa učíme využiť nerovnomerné zaťaženie jednej a druhej lyže na to, aby lyže zmenili smer a urobili oblúk. Vychádzame z bežnej chôdze, pri ktorej tiež zaťažujeme striedavo jednu a druhú nohu. Práve imitácia chôdze pri lyžovaní je hlavným žolíkom každého inštruktora pri učení malých detí, ktoré ešte nie sú schopné pochopiť slovný výklad.

Po zvládnutí oblúkov v pluhu sa zameriavame na zvýšenie dynamiky tzv. vertikálnym pohybom ťažiška - po slovensky to znamená, že pred oblúkom sa snažíme zdvihnúť, vystrieť kolená a v oblúku naopak klesnúť dole, pokrčiť kolená a zaťažiť lyže. Tieto oblúky nacvičujeme častým opakovaním a preto už využívame aj jednoduchý a pomalý vlek, na ktorom sa ľahko naučíme jazdiť.

Po zvládnutí oblúkov v pluhu postupne zmenšujeme pluhové postavenie lyží až po rovnobežné postavenie. V tomto momente končí základná škola a nastupujú cvičenia v rôznom teréne - bubny, hlboký sneh, strmé svahy.

Rozdiel medzi učením dospelých a detí je najmä v prístupe a použitých cvičeniach. Deťom sa menej vysvetľuje a viac ukazuje. Typicky prístup k deťom spočíva vo využití hier, ktoré imitujú jednotlivé cvičenia. Dospelým sa viac vysvetľuje a spresňujem obraz správnej techniky. Tiež u dospelých sa dbá na eliminovanie strachu. Paradoxne deti sa boja omnoho menej a aj prípadný pád berú ľahšie. Malé deti si nešlapú svah samé, ale im pomáha inštruktor, resp. využívame tzv. kobercové vleky.

S časového hľadiska sa dospelí väčšinou rýchlejšie dopracujú k oblúkom s rovnobežným postavením lyží. U malých detí je často prekážkou aj menšie telesné proporcie a menšia sila. Hoci deti môžeme učiť pluhové oblúky už od 2 rokov, väčšinou prechádzajú na oblúky v paralelnej stope až cca v 4 rokoch. Dospelému na to stačí niekedy len pár dní.

Každopádne nemá zmysel tento proces neprirodzene urýchľovať, ale naopak, treba nechať deti, aby si k lyžovaniu vytvorili vzťah a lyžovali s radosťou. Aj k tomu vám vieme pomôcť na zimných kempoch Board Academ, o ktorých sa viac dočítate na našej stránke.