KEDY ZAČAŤ S WINDSURFINGOM


Presne definovať napr. vekovú alebo inú jednoznačnú hranicu nie je ľahké. Každý sme iný a vyvíjame sa rôzne. Niektoré faktory však sú spoločné a vďaka tomu zovšeobecniteľné.

Za najdôležitejší predpoklad pre začiatok považujem vôľu dieťaťa. Skutočnú radosť zo špecifickej činnosti môže dosiahnuť, len keď je dostatočne rozvinutá túžba to vyskúšať, spolu so zvedavosťou, záujmom a nadchnutím sa. Takáto motivácia môže byť samozrejme podporená a rozvinutá rodičmi, starším súrodencom, kamarátom, ako aj ďalším okolím, alebo napríklad len vhodnou príležitosťou počas rodinnej dovolenky, keď uvidí podobne staré deti v akcii.

Z hľadiska čiste telesných predpokladov by malo byť dieťa fyzicky dostatočne vyvinuté, aby pre začiatok bolo schopné aspoň ½ hodiny sa venovať súvislej športovej činnosti.

Toto spravidla už plne spĺňajú deti vo veku 7 rokov, kedy je dieťa nielen fyzicky spôsobilé, ale aj mentálne dostatočne vyspelé na zvládnutie základnej teórie a uvedomenie si nevyhnutnej potreby základnej disciplíny.

Dá sa začať aj skôr, ale skôr formou rôznych hier, so zapojením prvkov windsurfingu.

Určite je žiadúce, aby dieťa pred začatím so samotným windsurfingom bolo dostatočne skamarátené s vodou, aby nielen vedelo plávať, ale aby malo do vody aj naskákané a napadané, aby vedelo vydýchnuť vo vode a nestratiť orientáciu pri páde a krátkom ponorení sa.

Moderná detská surfová výbava je stavaná aj na skutočne malé deti. Komponenty sú veľmi ľahké a pri použití správnej techniky, najmä pri vyťahovaní plachty z vody je zaťaženie chrbtice len minimálne. Už vytiahnuté oplachtenie potom v rovnovážnom stave je možné držať s malou svalovou námahou.

Surfovanie samotné a príprava naň sú spojené s tréningom rovnováhy a vnútorného svalstva podporujúceho držanie tela, čo je v dnešnej dobe sedavého života veľmi dôležité. Surfová doska sa na vode chová ako nestabilná plošina, čo núti jazdca neustále kompenzovať jej pohyby zapájaním aj vnútorných svalov. Tieto má väčšina dnešnej populácie, nielen deti, veľmi oslabené, čo spôsobuje následne bolesti chrbtice.

Predstava nášho klubu je orientovaná na tréning tohto vnútorného svalového korzetu aj v mimosezónnej príprave, čo vytvára priaznivý predpoklad (rozvoj tzv. vnútornej sily) nielen pre windsurfing či lyžovanie, ale aj pre väčšinu iných športov.

25. 3. 2021 Windsurf , ,