Tréningy sú u detí a juniorov zamerané na základnú gymnastiku a ďalšie rozvíjajúce aktivity.

U dospelých sú orientované viac ako kondičné, ale samozrejme aj s koordinačnými a ďalšími prvkami.

Trénujeme v 3 samostatných skupinách, vždy so samostatným programom, primerane danej vekovej kategórii. Každá skupina má vždy svojho trénera.

Rodičia majú svoj vlastný tréning s dospelou skupinou, v tom istom čase ako deti!! Môžu aktívne využiť čas počas tréningu juniorov!

KEDY?

Pondelok 16:30-18:00
Streda 17:00-18:30

KDE?

V telocvični na FEI na Ilkovičovej ulici 3 v Bratislave (Mlynská dolina).
Vstup do telocviční je z bočnej strany budovy.

DÔLEŽITÉ!

Tréningy si môžete prísť najprv vyskúšať, až potom sa rozhodnúť.

PARKOVANIE?

Priamo pri telocvični.

VIDEÁ Z PRAVIDELNÝCH TRÉNINGOV A O NICH