PREČO SA UČIŤ LYŽOVAŤ S PROFESIONÁLNYM UČITEĽOM?


Lyžovanie je nádherný šport, plný neopakovateľných zážitkov tvorených kombináciou pohybových podnetov a vnímania prírody, v ktorej sa všetko odohráva. Pohyb na lyžiach má z technického hľadiska veľa úrovní a nie je ľahké sa cez jednotlivé úrovne prepracovať a naučiť sa správne pohybové návyky, ktoré vedú k bezpečnému, efektívnemu a esteticky príťažlivému lyžovaniu.

Pohyb na lyžiach nie je na rozdiel od niektorých lokomócii pre človeka prirodzený. Preto si musí jazdec postupne osvojovať zručnosti potrebné na vytvorenie celkového pohybového obrazu na lyžiach.

Celý proces má podobne ako technika lyžovania niekoľko úrovní a bez zvládnutí nižšej nie je vhodné prechádzať na tú vyššiu. Celý tento proces učenia má svoje zákonitosti, postupnosť, organizáciu a predpoklady. Podobne ako v iných profesiách aj učenie pohybu si vyžaduje vysoký stupeň odbornosti, pedagogický cit, ľudský prístup, organizačné zručnosti, praktické skúsenosti a íné schopnosti, ktoré sa študujú a dosahujú na vysokoškolskom stupni vzdelávania.

 

Práve v procese učenia a rozvoja pohybových stereotypov je kľúčovou schopnosť učiteľa rozoznať momentálne možnosti žiaka, terénu, výstroja, počasia a podľa týchto premenných nastaviť optimálny postup, vybrať preň vhodné cvičenia, počty opakovaní, vhodný terén.

V priebehu učenia skúsený odborník dokáže vytvoriť u detí a dospelých vzťah k danému pohybu, čo je základ motivácie pre tréning a tá je základom aktívneho zapojenia žiaka do učenia.

Ideálne je ak sa lyžiar učí lyžovať s inštruktorom od svojicj prvých chvíľ na snehu. V opačnom prípade dochádza vo väčšíne prípadov k nesprávnym pohybovým návykom, ktoré sa neskôr veľmi ťažko a zdĺhavo odstraňujú.

V procese učenia pohybu sa viacnásobným opakovaním vytvárajú nervovosvalové spojenia a pohybové vzory, ktoré sa prejavujú ako automatizácia pohybu bez zvýšenej koncentrácie naň. Tieto pohybové vzory sú správne, ak žiak počas učenia opakoval pohyb správne. Ak nie, aj zautomatizovaný /naučený/ pohybový vzor je nesprávny.

Odstraňovanie takýchto zlozvykov je náročné na trpezlivosť, ktorú väčšinou už suveréjne jazdiaci lyžiar nemá, pretože je pre neho čas strávený na snehu vzácny a chce si ho vychutnať ináč ako ďalším cvičením a drilom.

Ďalšou výhodou školy lyžovania pod vedením skúsených inštruktorov je aj sociálny aspekt. Ten tvorí kolektívna atmosféra, ktorá vytvára pozitívne pocity napriek prvým nezdarom. Dobrý inštruktor dokáže navodiť zábavnú a humornú atmosféru, kde sa žiaci – klienti cítia uvoľnene a nemajú ostych jeden pred druhým skúšať rôzne cvičenia aj keď sa im spočiatku nedaria.

 

Každý človek reaguje na iný podnet počas učenia. Niektorí sú vnímavý viac na obraz – ukážku, niektorí na slovný popis, iní si svoj vnútorný obraz o správnej techniky vytvárajú na základe grafického znázornenia. Dobrý inštruktor to dokáže rozpoznať a podáva žiakom informácie vhodným spôsobom.

Pri učení detí je veľmi dôležité nezahltiť ich informáciami, ale viesť ich k technike aj neverbálnym spôsobom /význam toho spôsobu stúpa nepriamo úmerne s vekom dieťaťa/. Inštruktor tak efektívne využíva tie pohyby, ktoré sú pre človeka prirodzené a prenáša ich do pohybu na lyžiach /napr. chôdza/.

Výber cvičení je oblasťou, kde sa prejavia schopnosti a temperament inštruktora. V podstate množina možností je neobmedzená a nové sa tvoria často priamo na svahu. Skúsený inštruktor dokáže na základe požiadaviek /cieľ cvičenia, podmienky, technická úroveň a športová minulosť a iné/ vytvoriť na mieru cvičenia, ktoré sú nie len efektívne, ale aj zábavné a motivačné.

Ak sa vám lyžovanie páči a chcete mať z pohybu na lyžiach dokonalý zážitok je nevyhnutné učiť sa pod dohľadom skúseného trénera, ktorý vás prevedie celou cestou až po dosiahnutie správnej techniky v rôznom teréne. Investícia do školy lyžovania sa určite oplatí a ako som spomínal, profesionálna škola lyžovania od samých začiatkov znižuje túto investíciu, pretože skracuje čas , ktorý je nevyhnutné v škole lyžovania stráviť. Ak sa naučíte lyžovať zle, zmena techniky vyžaduje omnoho väčší objem hodín s inštruktorom a tým aj väčšie náklady.

V klube Board Academy učia lyžovanie a snowboarding študenti a absolventi Fakulty telesnej výchovy a športu. Stovky spokojných klientov, ktorí sa s nami naučili lyžovať a snowboardovať sú len potvrdením potreby dobrej školy lyžovania, ktorá dokáže klientom znásobiť zážitky z toho krásneho športu. Ponuku lyžiarskych kempov nájdete na našej stránke www.boardacademy.sk