AKO PREBIEHA UČENIE LYŽOVANIA V BOARD ACADEMY


Cieľom tohto textu je odpovedať na otázku Ako učenie lyžovania prebieha a čo môžete očakávať na jeho konci.

V Board Academy učíme okrem detí aj dospelých, ktorí sa v mladosti na lyže nedostali a vzhľadom k prirodzeným obavám im venujeme výnimočnú pozornosť. Podobne ako u detí využívame veľmi pozvoľnú cestu, ktorá začína na úplnej rovine.

V prvej fáze učenia si vykúšame jednoduché pohyby s lyžami na rovine, kde nehrozí, že sa lyže samovoľne rozbehnú. Najprv sa naučíme zapnúť sa do viazania, čo je prvá zaujímavá a nie náročná vec, ktorá začiatočníka povzbudí.

So zapnutými lyžami skúšame na mieste, opretí o palice zdvihnúť striedavo jednu a potom druhú lyžu. Neskôr sa otáčame na mieste buď s lyžami v tvare písmena V, alebo opačného písmena V /strieška, pluh/. Cvičenia na mieste ukončíme základným lyžiarskym postojom, ktorému venujeme zvýšenú pozornosť, pretože z neho vychádzajú všetky pohyby na lyžiach.

Po zvládnutí cvičení na mieste skúšame chôdzu a kĺzavú chôdzu na rovine, kde si rýchlosť kontrolujeme mierou vlastného úsilia. Túto chôdzu neskôr nahradí kĺzanie s obomi lyžami naraz pomocou odpichu palíc. Asi najťažším cvičením je korčuľovanie na lyžiach (u detí používame hru na medveďa).

Po týchto kĺzavých cvičeniach sa učíme použiť hrany na lyžiach napr. pri stúpaní do veľmi mierneho svahu. Začneme výstupom bokom a postupne prechádzame do stúpania s lyžami v tvare písmena V /tzv. odvrat/.

V druhej fáze sa budeme venovať už jednoduchej a pomalej jazde s využitím veľmi mierneho svahu. V tejto fáze je veľmi dôležité, aby prvý svah, na ktorý prejdeme z roviny bol skutočne veľmi mierny a končil na rovine. Tento prístup redukuje akékoľvek negatívne pocity /strach, úzkosť/ na minimum. V prvom cvičení vystúpame pár metrov hore veľmi miernym svahom a otočíme sa smerom dole pričom sa podopierame o palice. Pustíme sa smerom dole a udržiavame základný postoj. Jazdu dokončíme na rovine bez potreby brzdiť. Neskôr si nacvičíme ako dostať lyže do tvaru pizze /tzv. prívrat, alebo pluh/ a pomocou tohto postavenia lyží spomaľujeme už aktívne. Kľúčovým prínosom v tejto časti je, že si dokážeme sami kontrolovať rýchlosť zmenou nastavenia lyží (stopy).

V tretej fáze sa učíme využiť nerovnomerné zaťaženie jednej a druhej lyže na to, aby lyže zmenili smer a urobili oblúk. Vychádzame z bežnej chôdze, pri ktorej tiež zaťažujeme striedavo jednu a druhú nohu. Práve imitácia chôdze pri lyžovaní je hlavným žolíkom každého inštruktora pri učení malých detí, ktoré ešte nie sú schopné pochopiť slovný výklad.

Po zvládnutí oblúkov v pluhu sa zameriavame na zvýšenie dynamiky tzv. vertikálnym pohybom ťažiška – po slovensky to znamená, že pred oblúkom sa snažíme zdvihnúť, vystrieť kolená a v oblúku naopak klesnúť dole, pokrčiť kolená a zaťažiť lyže. Tieto oblúky nacvičujeme častým opakovaním a preto už využívame aj jednoduchý a pomalý vlek, na ktorom sa ľahko naučíme jazdiť.

Po zvládnutí oblúkov v pluhu postupne zmenšujeme pluhové postavenie lyží až po rovnobežné postavenie. V tomto momente končí základná škola a nastupujú cvičenia v rôznom teréne – bubny, hlboký sneh, strmé svahy.

Rozdiel medzi učením dospelých a detí je najmä v prístupe a použitých cvičeniach. Deťom sa menej vysvetľuje a viac ukazuje. Typicky prístup k deťom spočíva vo využití hier, ktoré imitujú jednotlivé cvičenia. Dospelým sa viac vysvetľuje a spresňujem obraz správnej techniky. Tiež u dospelých sa dbá na eliminovanie strachu. Paradoxne deti sa boja omnoho menej a aj prípadný pád berú ľahšie. Malé deti si nešlapú svah samé, ale im pomáha inštruktor, resp. využívame tzv. kobercové vleky.

S časového hľadiska sa dospelí väčšinou rýchlejšie dopracujú k oblúkom s rovnobežným postavením lyží. U malých detí je často prekážkou aj menšie telesné proporcie a menšia sila. Hoci deti môžeme učiť pluhové oblúky už od 2 rokov, väčšinou prechádzajú na oblúky v paralelnej stope až cca v 4 rokoch. Dospelému na to stačí niekedy len pár dní.

Každopádne nemá zmysel tento proces neprirodzene urýchľovať, ale naopak, treba nechať deti, aby si k lyžovaniu vytvorili vzťah a lyžovali s radosťou. Aj k tomu vám vieme pomôcť na zimných kempoch Board Academ, o ktorých sa viac dočítate na našej stránke.